Back to top

Objectius

ELISAVA. This is Partnership

 

Les empreses s’adrecen a ELISAVA en busca d’alternatives a les fonts tradicionals d’innovació empresarial. Estudiar la creació de noves opcions que encara no han estat considerades permet afegir el disseny als components de negoci. Els diferents projectes realitzats amb les companyies els ofereixen l’oportunitat d’identificar els estudiants més brillants, en tant que ELISAVA pot satisfer la demanda de talent innovador plantejada per les empreses.

Objectius de les col·laboracions

La cooperació amb el món professional resulta beneficiosa tant per als estudiants de l’escola com per a les empreses. Entre altres finalitats, permet:

 • Posar a disposició d’empreses i institucions el potencial d’ELISAVA en els àmbits del disseny i l’enginyeria per al desenvolupament de projectes d’investigació i innovació.
   
 • Incrementar l’excel·lència de la formació dels estudiants d’ELISAVA, que tenen al seu abast espais d’aprenentatge reals.
   
 • Contribuir a la generació i a la transferència de coneixement de la universitat al món empresarial i institucional.
   
 • Facilitar el contacte d’empreses i institucions amb joves talents d’ELISAVA com a futurs professionals de primer nivell.
   
 • Facilitar, des d’ELISAVA una formació a mida del sector professional per a la creació de cursos capaços de satisfer les necessitats específiques d’empreses i institucions.
   
 • Facilitar la selecció d’estudiants d’ELISAVA segons perfils específics requerits per empreses i institucions, amb les fórmules d’estudiants en pràctiques o contractats.