Objectius

Projecte realitzat amb Ericsson

Les relacions entre el món universitari i la resta de la societat estan experimentant una veritable revolució. Cada cop són més les persones, empreses i institucions que entren en contacte amb la comunitat universitària, establint fórmules de col·laboració innovadores i amb un gran potencial.

En aquest context, en els últims anys, el disseny s’ha desenvolupat fins a esdevenir una de les àrees més consolidades i amb més futur de la nostra ciutat. La innovació, la creativitat i l’aplicació de les tecnologies actuals són valors bàsics per a la nostra societat. Per aquesta raó, la innovació en les àrees de les noves tecnologies i la indústria creativa i les col·laboracions amb el món empresarial han passat a formar part de la vida diària d’ELISAVA.Des de l’Escola valorem molt especialment les relacions amb el món empresarial i institucional, atès que són els espais per al desenvolupament futur dels nostres estudiants. Cada dia ampliem i consolidem aquests vincles, i definim estructures de treball conjunt més enriquidores per a les entitats col·laboradores i per a la nostra Escola.

Aquest esforç es tradueix en col·laboracions estables amb empreses innovadores i capdavanteres.

Una xarxa de relacions que és el fruit de l’ampliació i l’adaptació dels diferents models de col·laboració a les necessitats de les empreses i dels nostres propis estudiants.
En la relació d’empreses que ja han col·laborat amb ELISAVA hi figuren, entre d’altres, BAYER, DECATHLON, SONY, HEWLLETT PACKARD o ROCA. Les empreses s’adrecen a l’Escola en busca d’alternatives a les fonts tradicionals d’innovació empresarial. Estudiar la creació de noves opcions que encara no han estat considerades permet afegir el disseny als components de negoci.

A més, aquests projectes ofereixen a les companyies l’oportunitat d’identificar els estudiants més brillants, en tant que ELISAVA pot satisfer la demanda de talent innovador plantejada per les empreses.
 

Objectius de les col·laboracions

La cooperació amb el món professional resulta beneficiosa tant per als estudiants de l’escola com per a les empreses. Entre altres finalitats, permet:

  • Incrementar l’excel·lència de la formació dels estudiants d’ELISAVA, que tenen al seu abast espais d’aprenentatge reals.
  • Posar a disposició d’empreses i institucions el potencial d’ELISAVA en els àmbits del disseny i l’enginyeria per al desenvolupament de projectes d’investigació i innovació.
  • Contribuir a la generació de cultura del disseny dins i fora dels teixits empresarial i institucional.
  • Contribuir a la generació i a la transferència de coneixement de la universitat als móns empresarial i institucional.
  • Facilitar el contacte d’empreses i institucions amb joves talents d’ELISAVA com a futurs professionals de primer nivell.
  • Facilitar el treball en xarxa i les sinergies entre el món acadèmic i el professional.
  • Facilitar des d’ELISAVA una formació a mida al sector professional per a la creació de cursos capaços de satisfer les necessitats especifiques d’empreses i institucions.
  • Facilitar la selecció d’estudiants d’ELISAVA segons perfils específics requerits per empreses i institucions, amb les fórmules d’estudiants en practiques o contractats.