Empreses

Projecte realitzat amb Sony
  • Objectius

    Projecte realitzat amb Ericsson

    Des de l’Escola valorem molt especialment les relacions amb el món empresarial i institucional, atès que són els espais per al desenvolupament futur dels nostres estudiants

  • Serveis per a empreses

    Projecte realitzat per a Lladró

    Les empreses s’adrecen a l’Escola en busca d’alternatives a les fonts tradicionals d’innovació empresarial