Serveis

ELISAVA és el reflex dels seus estudiants. Any rere any, l’Escola incorpora nous serveis per engrandir i afavorir les prestacions per al desenvolupament personal i professional dels nostres alumnes. Les seves demandes resten cobertes a través de l’assessorament que els orienta des de qüestions més tècniques fina a tràmits en la formalització de beques, pràctiques en empreses o la tria d’un destí internacional on cursar els seus estudis.

Aula Oberta i Caps de Setmana
Els alumnes d’ELISAVA tenen a la seva disposició els espais especialitzats de l’Escola, en un règim d’aula oberta i amb l’assistència de personal especialitzat, fora de l’horari de classes. A més a més, el Centre obre puntualment uns caps de setmana cada trimestre tot coincidint amb l’etapa prèvia als exàmens, de forma que els estudiants tinguin a la seva disposició el material de la biblioteca, el servei informàtic i el taller de maquetes i prototips.

Atenció i Informació a l’Estudiant
La seva missió principal és atendre els dubtes i les preguntes dels estudiants i futurs alumnes de l’Escola, i acompanyar-los durant tota la seva estada. Des d’ELISAVA també es gestionen les visites concertades de centres educatius, les sessions informatives i les jornades de portes obertes. L’Escola tramita la realització d’entrevistes personalitzades amb els diversos caps d’estudis dels graus universitaris i els directors de programes de màsters i postgraus.

Relacions Internacionals
ELISAVA té un alt grau d’internacionalització que queda palès en la relació d’intercanvis que manté amb més de 70 centres d’Europa, el continent americà, Àsia i Austràlia. El Servei de Relacions Internacionals promou i dóna suport a la mobilitat dels nostres estudiants a través de diferents programes.

Pràctiques en Empreses i Borsa de Treball
La inserció de l’alumnat en el món de l’empresa es reflecteix en el propi plantejament dels programes de grau, de màster universitari i de formació contínua. Des de l’Escola s’encoratja els alumnes a realitzar pràctiques supervisades en empreses i institucions. Les pràctiques es desenvolupen sota la direcció de tutors que vetllen per garantir-ne la qualitat: en fan un seguiment constant, assistits per la unitat de pràctiques depenent de la Unitat de Gestió Acadèmica. En acabar els estudis, els estudiants disposen d’un servei de borsa de treball que compta amb vincles estables amb empreses nacionals i internacionals de gran rellevància.

Unitat de Gestió Acadèmica
Aquest departament s’encarrega de tramitar totes les sol•licituds referents a l’expedient i a la vida acadèmica de l’estudiant i du a terme els tràmits relacionats amb els diferents estaments (borsa de pràctiques, relacions internacionals, etc.). També gestiona i coordina l’activitat docent i actua com a nexe de relació-interacció entre els coordinadors, els professors i els alumnes, donant servei a tota la comunitat ELISAVA.

Servei de Lloguer d’Equips Multimèdia
El desenvolupament de l’activitat acadèmica implica la realització de múltiples treballs de caire divers que requereixen el material multimèdia que l’Escola subministra als alumnes.

Servei de Reprografia
A fi de millorar l’activitat docent, els alumnes reben a principi de curs una targeta amb un nombre global de fotocòpies a càrrec de l’Escola. A la vegada, els estudiants poden encarregar els seus treballs al servei de reprografia del Centre.

Campus Virtual
ELISAVA disposa d’una eina web per a la consulta o revisió de notes, horaris de classes o exàmens, gestió d’informació docent, enviament i recollida de treballs, enquestes, canvi i recuperació de clau d’accés, documentació de matrícula i informació de gestió acadèmica.

Correu Electrònic Personal
La comunicació és un factor determinant per a la vinculació de tota la comunitat ELISAVA. És per això que cada estudiant i cada professor té una adreça de correu electrònic personal de l’Escola.

Carnet Universitari
L’Escola lliura als estudiants el carnet universitari que els permet tenir accés a totes les instal•lacions i els serveis i estar vinculats amb la comunitat ELISAVA per tal de tenir accés a un pla d’avantatges i descomptes en diferents establiments.

Publicacions i Activitats
ELISAVA publica des de fa més de 25 anys la revista trilingüe de divulgació científica Temes de Disseny, que contribueix al debat en torn d’aquest sector i dóna suport a la tasca pedagògica desenvolupada. D’altra banda, l’Escola difon les seves activitats i esdeveniments a través de l’e-notes, una newsletter bimensual que reben més de trenta mil persones arreu del món.

Canal Livestream
L’Escola és una activa plataforma cultural. En aquest sentit, ELISAVA disposa d’un Canal Livestream (http://new.livestream.com/ElisavaBCN) que possibilita la consulta de totes les masterclasses a càrrec de figures de rellevància internacional en directe o en diferit.

Consigna
ELISAVA facilita un servei de consigna encarregat de tenir cura del material del personal del Centre i dels estudiants.

Biblioteca Enric Bricall
La Biblioteca Enric Bricall és un dels principals serveis de suport a la recerca, la docència i la investigació, així com a la formació de futurs professionals en els móns del disseny i l’enginyeria; un servei obert a tota la comunitat ELISAVA i a especialistes del sector.