Serveis

ELISAVA comptem amb un gran nombre de serveis especialment dissenyats per donar suport a les necessitats dels nostres estudiants: equipament, assessorament, formació complementària, intercanvis internacionals, borsa de treball, pràctiques, beques... tot un catàleg de prestacions pensat per facilitar i complementar la vida universitària.

Servei d’Atenció i Informació a l’Estudiant
La seva missió principal és la d’atendre els dubtes i les preguntes dels estudiants i futurs alumnes de l’Escola, i acompanyar-los durant tota la seva estada. Depèn del Departament de Comunicació del centre, que també gestiona les visites concertades de centres educatius, les sessions informatives i les jornades de portes obertes. El Departament de Comunicació tramita la realització d’entrevistes personalitzades amb els diversos Caps d’Estudis dels Graus Oficials i els Directors de programes de Màsters i Postgraus.

Servei de Relacions Internacionals
ELISAVA té un alt grau d’internacionalització que queda palès en la relació d’intercanvis que manté amb més de 50 centres de tot el món. El Servei de Relacions internacionals promou i dóna suport a la mobilitat dels nostres estudiants a través de diferents programes.

Servei de Pràctiques en Empreses i Borsa de Treball
La inserció de l’alumnat en el món de l’empresa es reflecteix en el propi plantejament dels programes de Grau, de Màster Universitari i de Formació Continuada. Des de l’Escola s’encoratja els alumnes a realitzar pràctiques supervisades en empreses i institucions. Les pràctiques es desenvolupen sota la direcció de tutors que vetllen per garantir-ne la qualitat: en fan un seguiment constant, assistits per la unitat de pràctiques depenent de la Unitat de Gestió Acadèmica. En acabar els estudis, els alumnes disposen d’un Servei de Borsa de treball que compta amb vincles estables amb empreses nacionals i internacionals de gran rellevància.

Servei d'Informàtica
Un equip de professionals gestiona a ELISAVA el funcionament de tots els sistemes informàtics de l'Escola, i dóna suport a la docència i al personal administratiu des de les 8h fins a les 22h.

Unitat de Gestió Acadèmica
Aquest departament s’encarrega de tramitar totes les sol·licituds referents a l’expedient i a la vida acadèmica de l’estudiant i du a terme els tràmits relacionats amb els diferents estaments (Borsa de Pràctiques, Relacions Internacionals,...). També gestiona i coordina l’activitat docent i actua com a nexe de relació-interacció entre els coordinadors, els professors i els alumnes, donant servei a tota la comunitat ELISAVA.

Servei de lloguer d’equips multimèdia
El desenvolupament de l’activitat acadèmica implica la realització de múltiples treballs de caire divers que requereixen el material multimèdia que l’Escola subministra als alumnes.

Servei de reprografia
A fi de millorar l’activitat docent, els alumnes reben a principi de curs una targeta amb un nombre global de fotocòpies a càrrec de l’Escola. A la vegada, els alumnes poden encarregar els seus treballs al servei de reprografia del centre.

Taller de Disseny
ELISAVA creu en el desenvolupament professional dels seus alumnes, un desenvolupament que porta a terme en diferents àmbits (pràctiques, tallers, etc.). El Taller de Disseny és un exemple d’aquesta filosofia. Format per antics alumnes de l’Escola, el taller compta amb la participació d’estudiants per a la realització de les diverses publicacions i material del centre (fulletons, pòsters, carpetes, etc.).

Consigna
L’Escola facilita un servei de consigna encarregat de tenir cura del material del personal del Centre.