Organització i estructura

Consulta l'organigrama de la Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària, entitat que, entre d'altres, té per objectiu promoure l’educació, el coneixement, la recerca, el desenvolupament, la innovació i l’ús de les noves tecnologies en els àmbits científics, tècnics, empresarials i artístics.
  • Fundació i Patronat

    La Fundació potencia l’oferta de formació continuada i la inserció professional dels estudiants

  • Consell del Centre

    Relació de persones que formen part del Consell de Direcció i del Consell de Govern d'ELISAVA

  • Equip de Gestió

    Relació de persones que formen part de l'Equip de Gestió d'ELISAVA