Instal·lacions

La seu d’ELISAVA compta amb 11.000 m2 d’instal·lacions que contemplen tot un seguit d’espais equipats per al desenvolupament de l’activitat docent, tant de caràcter teòric com de tipus taller. Aquestes infraestructures responen de manera acurada a totes les demandes del projecte educatiu d’ELISAVA i als requeriments d’estudiants i professors.

ELISAVA està dissenyada perquè puguis desenvolupar els teus projectes de forma àgil i amb totes les facilitats. És per això que el Centre obre les seves portes de 8 del matí a 10 de la nit i aplica un sistema d’aula oberta a tots els seus serveis, de forma que quan no hi ha activitat lectiva, resten a disposició dels alumnes. L’alumne té al seu abast sales informàtiques, amb tot l’equipament per al desenvolupament de treballs, i els tallers i laboratoris especialitzats en matèries diverses.

Tot el campus compta amb equipament Wi-Fi. D’aquesta manera afavorim l’activitat i facilitem que puguis estar connectat en tot moment.

MediaLab
El MediaLab és un espai de recerca i producció audiovisual (vídeo, fotografia, postproducció i edició) i de sistemes interactius (realitats augmentades, entorns immersius, interacció natural).

Laboratori de Ciència i Tecnologia
Aquest espai, de recerca i pràctica aplicada, és un recurs pedagògic que està dotat d’un conjunt d’eines i estris necessaris per a la recerca científica i l’experimentació tecnològica.

Taller Gràfic
El Taller Gràfic permet l’experimentació en les diferents tècniques de manipulació o impressió (siguin artesanals, mecàniques o digitals) que intervenen en la realització de prototips o maquetes d’objectes gràfics.

Taller de Prototips
Aquest espai ofereix als alumnes la possibilitat de manipular, transformar i experimentar els materials amb finalitats didàctiques, sigui de tipus expressiu sigui representacional o de comprovació. El Taller està equipat amb màquines i eines per poder treballar bàsicament fusta i els seus derivats, escuma de poliuretà, metalls, plàstics i resines; ofereix diferents serveis de Fabricació Digital, tall i gravat làser, impressió 3D i fresat CNC, i disposa d’una cabina de pintat, tornejat de peces d’escuma i una màquina per termoconformar plàstics.

Aules Informàtiques
L’Escola disposa d’11 aules informàtiques equipades amb MAC i PC amb el programari específic per als estudis de disseny i enginyeria. Per donar-hi suport, comptem amb un Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) obert durant tot l’horari lectiu del centre.

Aules de Tallers
ELISAVA ha destinat espais puntuals de les seves instal•lacions per al desenvolupament de projectes concrets relacionats amb el món de l’empresa i la recerca. Són projectes reals i d’estudi que requereixen d’un espai reservat per a la creació, en la línia dels laboratoris d’idees. Els tallers es desenvolupen com a activitat complementària als estudis impartits per la universitat i ofereixen una manera diferent d’enfocar l’aprenentatge.

Sala d’Estudiants
Els alumnes d’ELISAVA tenen a la seva disposició aquest espai polivalent destinat a l’esbarjo i al treball. Les parets són de pissarra i serveixen com a mur per al desenvolupament de projectes segons les demandes dels estudiants. La sala està dotada d’un espai amb microones i nevera per a aquells alumnes que es porten el dinar de casa. Els estudiants també disposen del servei de bar, que ofereix menjars variats i entrepans que es poden prendre dins o fora, a la terrassa de l’Escola.

Sala d’Exposicions
Les instal·lacions d’ELISAVA són un mirall de la dinàmica activitat docent que es duu a terme al Centre. A fi de difondre els projectes desenvolupats pels estudiants, l’Escola disposa de la Sala Àgora, nucli central on, any rere any, tenen lloc exposicions que abasten diferents àmbits.

Sala de Conferències
ELISAVA compta anualment amb la presència de destacades figures en l’àmbit nacional i internacional que comparteixen el seus coneixements amb tota la nostra comunitat a través de les ponències que imparteixen. La majoria de les conferències s’emeten i queden registrades al Canal Livestream de l’Escola.