Back to top

Dibuix per al Disseny

Grau en Disseny

Dades descriptives de l'assignatura

 

Matèria: DIBUIX PER AL DISSENY (10231)

Crèdits: 6 ECTS

Caràcter: Obligatòria

Curs: 2

Trimestre: 3

Hores lectives: ​57 hores + 93 h (fora de classe)

Idioma/es: Català i castellà

Equip docent: Salvador Fàbregas Perucho