Back to top

Comunicació de l’Espai III

Grau en Disseny

Dades descriptives de l’assignatura

Comunicació de l’Espai III (80047) 

 

Nombre de crèdits: 4 ECTS

Dedicació:  100 hores

Curs: 4t

Trimestre: 1r / 2n

Àrea de coneixement: Disseny d’espai

Tipus d’assignatura: optativa

Menció: Disseny d’Espai

Llengua/llengües de la docència: català i castellà