Back to top

Comunicació de l’Espai I

Grau en Disseny

Dades descriptives de l’assignatura

Comunicació de l’Espai I (80043) 

 

Nombre de crèdits: 4 ECTS

Dedicació: 100 hores

Curs: 3r

Trimestre: 1r / 2n

Àrea de coneixement: Disseny d’espai

Tipus d’assignatura: optativa Menció: Disseny d’Espai

Llengua/llengües de la docència: català i castellà