Back to top

Comunicació gràfica III

Grau en Disseny

Dades descriptives de l’assignatura

Comunicació gràfica III (80005)

Nombre de crèdits: 4 ECTS                     

Dedicació: 100 hores

Curs: 4t                                             

Trimestre: (1r, 2n, 3r)

Àrea de coneixement: Disseny gràfic

Tipus d’assignatura: optativa       

Menció: Disseny gràfic

Llengua de la docència: català/castellà.