Back to top

Comunicació del producte III

Grau en Disseny

Dades descriptives de l’assignatura

Comunicació del producte III (80025)

 

Nombre de crèdits: 4 ECTS            
Dedicació:  100 hores  
Curs: 4t                    
Trimestre: 2n
Àrea de coneixement: Disseny de producte
Tipus d’assignatura: opcional   
Menció: Disseny de Producte
Llengua/llengües de la docència: català i castellà