Back to top

Comunicació del producte II

Grau en Disseny

Dades descriptives de l’assignatura

Comunicació del producte II (80023)

 

Nombre de crèdits: 4 ECTS

Dedicació:  100 hores  

Curs: 3r

Trimestre: 2n / 3r

Àrea de coneixement: disseny de producte

Tipus d’assignatura: opcional

Menció: Disseny de Producte

Llengua/llengües de la docència: català i castellà