Back to top

Immersió en el món empresarial

Les relacions entre el món universitari i la resta de la societat estan experimentant una veritable revolució. Cada cop són més les persones, empreses i institucions que entren en contacte amb la comunitat universitària i estableixen fórmules de col·laboració innovadores i amb un gran potencial.

En aquest context, en els darrers anys, el disseny i l’enginyeria s’han desenvolupat fins a esdevenir una de les àrees més consolidades i amb més futur. La innovació, la creativitat i l’aplicació de les tecnologies actuals són valors bàsics per a la nostra societat. Per aquesta raó, ELISAVA ha consolidat les seves relacions amb aquest sector del món empresarial.

Des de l’Escola valorem molt especialment els vincles amb entitats i institucions, atès que són els espais de futur per al desenvolupament dels nostres estudiants. Cada dia ampliem i consolidem aquests lligams, i definim estructures de treball conjunt més enriquidores per a les entitats col·laboradores i per a la nostra Escola.

Aquest esforç es tradueix en col·laboracions estables amb empreses d’avantguarda. Una xarxa de relacions que és el fruit de l’ampliació i l’adaptació dels diferents models de col·laboració a les necessitats de les companyies i dels nostres propis estudiants.

Les entitats s’adrecen a l’Escola en la recerca d’alternatives a les fonts tradicionals d’innovació empresarial. Estudiar la creació de noves opcions que encara no han estat considerades permet afegir el disseny als components de negoci. A més, aquests projectes ofereixen a les companyies l’oportunitat d’identificar els estudiants més brillants, en tant que ELISAVA pot satisfer la demanda de talent innovador plantejada per les empreses.