Back to top
Francesca bria

Francesca Bria

Directora de l'Oficina de Tecnologia i Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona

Investigadora i professora associada de l'Imperial College Business School

Tutora de MasterLab

Directora de l'Oficina de Tecnologia i Innovació Digital a l'Ajuntament de Barcelona, Francesca Bria és experta i assessora en estratègia digital, tecnologia i política d'informació. És investigadora i professora associada del Imperial College Business School i del Innovation Studies Centre - Digital Economy Lab.

Té experiència en ciències socials i en economia de la innovació, així com un doctorat atorgat per l'Imperial College, i un MSc en E-business e Innovation per el University College de Londres, Birkbeck.

Bria és membre del Internet of Things Council i assessora de la Comissió Europea en la política d'Internet del Futur i Ciutats Intel·ligents. També es membre del EC Expert Group sobre la Open Innovation (OISPG) i del European Research Cluster on the Internet of Things (IERC). Ha assessorat diverses organitzacions i institucions públiques en temes de polítiques e innovació, tecnologia oberta, l'Internet of Things i les ciutats intel·ligents. També treballa en diferents corrents d'innovació que promouen el lliure accés, les tecnologies obertes i els drets digitals.