Back to top

Consell del Centre

 

CONSELL DE DIRECCIÓ

 

Javier Peña Andrés
Director General i Director Científic

Santiago Albert Seseña
Gerent

Cristina Ferraz
Directora de Desenvolupament de Negoci

Albert Fuster Martí
Director Acadèmic

Danae Esparza
Cap d’Estudis del Grau en Disseny

Oscar Tomico
Cap d'Estudis del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Daniel Gonzàlez Domènech
Cap d’Estudis Cicles Formatius en Disseny

 

CONSELL DE GOVERN

 

Javier Peña Andrés
Director General i Director Científic

Santiago Albert Seseña
Gerent

Albert Fuster Martí
Director Acadèmic

Albert Montull Aced
Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat

Pelegrí Viader Canals
Secretari General de la Universitat Pompeu Fabra