Back to top

Serveis i Recursos d'Informació

Serveis

Biblioteca Enric Bricall d'ELISAVA

Préstec

El servei de préstec  permet treure els diversos documents de la biblioteca.

Es tracta d’un servei exclusiu per a la comunitat d’ELISAVA i per utilitzar-lo els usuaris han de tenir el carnet de la biblioteca, que és el carnet d’ELISAVA.


Préstec interbibliotecari


El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) és un catàleg que pot ajudar-vos a completar la informació que no trobeu a la biblioteca d’ELISAVA.


Cobertura WI-FI

Tots els espais de la biblioteca estan coberts per la xarxa de connexió sense fils a Internet.

Per poder fer-la servir cal accedir-hi amb l’usuari i clau d’ELISAVA.

Per facilitar l’alimentació elèctrica dels portàtils, totes les taules de la biblioteca disposen d’endolls.


Formació d'usuaris

La biblioteca ofereix sessions a mida adreçades a professors i grups d’usuaris que tenen interès en un tema específic o en un recurs concret.

Per tal de poder atendre els usuaris que no poden assistir a una sessió presencial o que prefereixen seguir el seu propi procés d’aprenentatge, la biblioteca ofereix guies ràpides d’ús a l’apartat Recursos d’informació.


Gestor bibliogràfic

La biblioteca recomana el gestor de referències bibliogràfiques Mendeley que és el que utilitzen la majoria de biblioteques universitàries catalanes.

Recursos d'informació

Revistes electròniques

A banda de les publicacions en paper, la biblioteca està subscrita a la versió electrònica de les següents revistes:


Bases de dades

La biblioteca disposa de diverses bases de dades de lliure accés:


Altres catàlegs d’interès

Si no trobeu el que necessiteu al catàleg de la Biblioteca Enric Bricall, els següents catàlegs poden servir-vos d’ajuda.


Netvibes

www.netvibes.com


Com fer una bibliografia

Quan s’elabora una bibliografia s’han de citar els documents consultats redactant referències bibliogràfiques. Es tracta de facilitar l’accés futur als documents originals fent constar les dades fonamentals de cada document de manera senzilla però normalitzada.


Com citar documents

Una citació és una forma abreujada de referència inserida entre parèntesi en el text o afegida com a nota a peu de pàgina, al final del capítol o al final de tot el text. Serveix per identificar la publicació de la qual s'ha extret una referència, una idea, etc., i per especificar la seva localització exacta en la publicació font.