Com gestionar la bibliografia: Refworks

Publicacions de la biblioteca

La biblioteca ofereix accés al gestor de referències bibliogràfiques RefWorks a través d’una subscripció institucional. RefWorks permet crear una base de dades pròpia on poder mantenir, organitzar i donar forma a les referències bibliogràfiques obtingudes d'una o diverses bases de dades, extreure llistes de bibliografia en diferents estils de citació i incorporar-les a documents de text.

Pots connectar-te a RefWorks en aquest enllaç

Sumari

Registrar-se com a usuari
Accedir com a usuari registrat
Importar registres
Afegir registres manualment
Editar registres
Adjuntar documents
Crear una base de dades
Crear carpetes
Generar una bibliografia
Compartir la base de dades i publicar al web
 

Registrar-se com a usuari (la primera vegada)    

El registre com a usuari s’ha de fer des de la biblioteca.

 • Connecteu-vos a RefWorks (http://www.refworks.com/refworks) des d’un ordinador de la biblioteca d’ELISAVA.
 • Cliqueu sobre Regístrese para una cuenta individual i ompliu totes les dades per donar-vos d’alta.
 • Després de donar-vos d’alta rebreu un missatge de correu electrònic amb el vostre codi de grup,  nom d’usuari i contrasenya. El codi de grup serveix per poder accedir a RefWorks des d’un ordinador extern a ELISAVA

Accedir com a usuari registrat  

Des d’un ordinador de la biblioteca d’Elisava:


Des d’un ordinador extern a la biblioteca d’ELISAVA:

 • Connecteu-vos a RefWorks (http://www.refworks.com/refworks).
 • A la pestanya Acceso remoto introduïu el codi de grup i cliqueu sobre Acceder.
 • Introduïu el nom d’usuari i la contrasenya i cliqueu sobre Acceder

Importar registres

Hi ha diferents maneres d’afegir registres a la vostra base de dades: automàticament amb l’opció “Exportar a Refworks” d’algunes bases de dades, des d’un arxiu de text generat des d'una base de dades, podeu importar pàgines web amb l'eina RefGrab-It o fer-ho des de fonts RSS.
    
A. Importació directa    
Moltes bases de dades o catàlegs en línia contemplen l’opció d’exportar registres a RefWorks automàticament. Amb aquesta opció els registres s’exporten d’un en un.

Des del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) trobareu l’opció a la part inferior dreta de cada registre. Si no funciona podeu fer una importació indirecta.

Des de la base de dades Design and Applied Arts Index (DAAI) consultable des de la biblioteca, heu de seleccionar els registres i marcar l’opció Guardar, Imprimir, Enviar por correo electrónico. A la següent pantalla, a la part inferior, trobareu l’opció d’exportar a RefWorks.

Moltes bases de dades o catàlegs a través d’Internet tenen l’opció d’exportar a RefWorks. Des d’OAIster, un repositori de ciència oberta a nivell internacional, hi ha una opció d’exportar a RefWorks des de cada registre, a la part superior.

Des de Google Scholar, el cercador especialitzat en publicacions acadèmiques de Google, s’ha de configurar el compte perquè aparegui l’opció d’exportació a Refworks. Cal seguir els següents passos:

 • Des de la pàgina inicial de Google Scholar, feu clic a l'enllaç Scholar Preferences (a la dreta del botó Search).
 • Baixeu per la pantalla fins l'apartat Bibliography Manager.
 • Seleccioneu Show links to Import citations into i després RefWorks.
 • Feu clic a Save Preferences.
 • Realitzeu la vostra cerca, sota cada resultat veureu un enllaç Import into RefWorks.
 • Feu clic a Import into RefWorks dels resultats que vulgueu guardar. Google no contempla l’opció de seleccionar més d’un registre alhora. L’exportació dels registres, per tant, s’ha de fer d’un en un.


B. Importació indirecta    
RefWorks contempla l’opció d’importar diversos registres alhora a través de fitxers de text. Si voleu exportar més d’un registre del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya cal seguir els següents passos:

 • Cercar, seleccionar i guardar els registres
 • Veure selecció
 • Format del llistat: EndNote/Refworks
 • Enviar llistat a: Disc local
 • Polsar el botó Enviar
 • Seleccionar Obrir amb o Guardar arxiu
 • Anar a Refworks
 • Referencias / Importar
 • Filtro de Importación/Fuente de Datos: Innovative Interfaces (EndNote / Refworks Format)
 • Base de datos: EndNote / Refworks Format
 • Codificar: UTF-8
 • Seleccionar l’arxiu de text / Importar

C. Llocs web (RefGrab-it)    
RefGrab-It s’utilitza per capturar la informació de llocs web. Aquesta opció permet importar en un registre les dades de la globalitat d’un web.

Per fer servir RefGrab-It és necessari instal·lar el plugin al navegador que fem servir. Des de RefWorks, cal anar a Herramientas / RefGrab-It i seguir els passos que indica en funció del navegador. Recomanem instal·lar la tercera opció, el RefGrab-It Bookmarklet, ja que és compatible amb Internet Explorer i Firefox. Un cop instal·lat, seleccioneu un lloc web, premeu el botó RefGrab-It, cliqueu a Seleccionar el recurso i Importar a Refworks.

D. Des d’una font RSS    
Una font RSS permet accedir a la informació de llocs web que actualitzen els seus continguts de manera periòdica i amb molta freqüència sense haver d’accedir al lloc en qüestió (més informació sobre RSS). Amb aquesta opció podrem importar a la nostra base de dades, per exemple, les diferents entrades d’un blog o les notícies del web d’un diari. La diferència amb l’opció que ofereix RefGrab-It és que aquest darrer captura la totalitat d’un web i amb una font RSS només en capturem una part. Per importar registres des d’un font RSS cal que:

 • Aneu al web que us interessi. Cal que busqueu i premeu sobre la icona i copieu la URL que aparegui al navegador
 • A Refworks, aneu a Buscar / Fuentes RSS
 • Enganxeu la URL prèviament copiada en el quadre de text URL de la Fuente RSS
 • Feu clic a Agregar Fuente RSS
 • El sistema us preguntarà si voleu recuperar la font RSS. Feu clic a OK
 • S’obrirà una nova finestra amb els resultats d’aquesta font
 • Seleccioneu allò que considereu interessant i premeu el botó Importar per afegir les dades al vostre compte. Els resultats apareixeran a la carpeta Última Importación


Sempre que vulgueu tornar a consultar una font RSS ja introduïda, haureu d’anar a Buscar / Fuentes RSS i prémer sobre la font que us interessi.
 

Afegir registres manualment  

Per afegir manualment un nou registre a la base de dades cal que:

 • Aneu a Nueva referencia.
 • A l’opció Añadir a la carpeta escolliu la carpeta on voleu que es guardi la referència. Si no n’escolliu cap, s’incorporarà a la carpeta Última importación.
 • Al camp Tipo de referencia escolliu el tipus de document al qual correspon la referència que heu d’introduir. En funció del tipus de document escollit, els camps a omplir seran diferents.
 • Introduïu les dades de la resta de camps.
 • Cliqueu sobre Guardar per finalitzar.


Editar registres    

Per a editar qualsevol camp en un registre o conjunt de registres cal prémer sobre la icona Editar   i anar al camp que es vol modificar, escriure la modificació i guardar.
Els descriptors són paraules clau que defineixen el contingut d'un document i permeten localitzar-lo en un arxiu manual o informatitzat. Si voleu afegir més d’un descriptor als registres cal separar-los per punt i coma (;). Per exemple: "descriptor1;descriptor2".

Els autors, descriptors i títols de revista es guarden en uns índexs, de manera que quan modifiquem el nom d’un autor a l’índex, es modifiquen tots els registres que contenen aquell autor. Per editar un autor, descriptor o títol de revista cal que:

 • Aneu a Buscar › Por Autor / Por Descriptor / Por Publicación Periódica, en funció d'allò que vulgueu modificar.
 • Localitzeu el terme que voleu modificar i seleccioneu Editar per modificar, o Eliminar per esborrar el terme dins els registres.
 • Escriviu el nou terme que voleu guardar i polseu Guardar.
 • La modificació es farà automàticament a tots els registres que inclouen l'autor, descriptor o títol de revista que heu editat.

Adjuntar documents    

RefWorks permet adjuntar un o diversos arxius a un registre per accedir directament al text complet. Els arxius queden guardats al servidor de Refworks. La capacitat màxima dels arxius per a cada registre és de 20 Mb i els formats poden ser: PDF, Word, txt, JPG, GIF, etc. Cada usuari d’Elisava disposa de 5 Gb per guardar documents. Per fer-ho cal que:

 • Seleccioneu un registre de la vostra base de dades i polseu Editar.
 • En el camp Adjuntos polseu damunt Examinar.
 • Seleccioneu l'arxiu que voleu adjuntar i polseu Abrir.
 • Premeu Agregar adjunto.

Si la base de dades des de la qual heu extret les referències ofereix el text complet, també podeu exportar l’enllaç com a un camp més de la referència i, polsant des de RefWorks sobre aquest enllaç, accedireu al document original.

Crear una base de dades

Quan us registreu a RefWorks amb un nom d'usuari i una contrasenya esteu creant una base de dades. Podeu organitzar la vostra base de dades en diferents carpetes. No hi ha límit de carpetes ni de registres i els registres poden arxivar-se en més d’una carpeta. A la visualització de cada registre es pot veure en quina carpeta o carpetes es troba. Si esborrem una carpeta no esborrem els registres.
 

Crear carpetes  

Per crear carpetes cal que:

 • Seleccioneu Nueva Carpeta
 • Introduïu el nom de la nova carpeta i confirmeu amb OK.


Per gestionar carpetes cal que:
Aneu a Carpetas
Podreu canviar el nom, esborrar i buidar les carpetes
 

Generar una bibliografia  

Per generar una bibliografia de totes les referències de la base de dades, d’una selecció o d’una carpeta cal que:

 • Obriu RefWorks i polseu el menú Crear bibliografía.
 • Seleccioneu un format de sortida o estil de citació des de Formato bibliográfico. No importa el format que escolliu però sí que en un mateix document sempre feu servir el mateix. Si no sabeu quin triar, us recomanem el formats ISO 690:2010(E) (First Element-Date), ISO 690:2010(E) (Numeric Method), MLA 7th Edition o APA 6th.
 • Des de l’opció Gestor de los Formatos Bibliográficos podeu afegir o treure formats del llistat.
 • Seleccioneu l'opció Formatear Bibliografía de la Lista de referencias.
 • Polseu Tipo de archivo per triar el format de sortida que vulgueu (HTML, Word, rtf, etc.).
 • Escolliu els registres a incloure (tots, selecció, carpeta/es)
 • Polseu Crear bibliografía.

L’opció Visualizar formatos bibliográficos us permetrà veure al moment un exemple de cada format per a diferents tipus de documents i per a diferents opcions de citació (bibliografia, cita dins el text o nota al peu).
 

Compartir la base de dades i publicar al web (RefShare)    

RefShare és un mòdul de RefWorks que permet publicar automàticament al web les vostres referències bibliogràfiques, tant una base de dades completa com les carpetes que escolliu. Es poden determinar els drets d’accés dels usuaris que consultin les vostres referències: visualitzar, exportar, imprimir, crear llistes de referències i personalitzar el format de sortida, però mai estaran autoritzats a editar o modificar referències. Les modificacions que feu a la base de dades o carpeta que heu publicat s’actualitzaran automàticament a RefShare. Qualsevol persona a qui comuniqueu la URL on heu publicat les vostres referències, pot accedir-hi.

Per publicar les vostres referències cal que:

 • Aneu a la pestanya Compartir.
 • Podeu escollir publicar tota la base de dades o només una carpeta determinada. Per fer-ho, heu de clicar sobre la icona   .
 • Apareix la pantalla Opciones de carpeta compartida:
 • Trobareu la URL on heu publicat la vostra base de dades o carpeta.
 • Podeu determinar els usos que permeteu de les vostres referències.
 • Podeu afegir un títol i informació.
 • Podeu consultar les estadístiques de consulta.
 • Si voleu fer l'enllaç a una referència concreta, cal afegir a la URL de la carpeta o base de dades compartida, la terminació &rn=XX, on XX és l'identificador ID de la referència.
 • Si voleu treure d’Internet les referències publicades, cal que torneu a la pantalla Compartir i cliqueu sobre la icona No compartir  .