Recursos d'informació

La Biblioteca ofereix un ampli ventall de recursos d'informació que poden ser del teu interès.
 • Revistes electròniques

  A banda de les publicacions en paper, la biblioteca està subscrita a la versió electrònica de les següents revistes: Curve, Design Issues, Journal of Design History, Make, Women’s Wear Daily.

 • Bases de dades

  Des dels ordinadors de la biblioteca hi ha accés a través d'Internet a la base de dades Design and Applied Art Index.

 • Altres catàlegs d’interès

  Si no trobeu el que necessiteu al catàleg de la Biblioteca Enric Bricall, els següents catàlegs poden servir-vos d’ajuda: CCUC (Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya), COAC (Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya), etc.

 • Com fer una bibliografia

  Quan s’elabora una bibliografia s’han de citar els documents consultats redactant referències bibliogràfiques. Es tracta de facilitar l’accés futur als documents originals fent constar les dades fonamentals de cada document de manera senzilla però normalitzada

 • Com citar documents

  Una citació és una forma abreujada de referència inserida entre parèntesi en el text o afegida com a nota a peu de pàgina, al final del capítol o al final de tot el text. Serveix per identificar la publicació de la qual s'ha extret una referència, una idea, etc., i per especificar la seva localització exacta en la publicació font

 • Enllaços d'interès

  Netvibes de la Biblioteca

 • Preguntes més freqüents

  Consulta totes les teves preguntes sobre la biblioteca en aquest apartat: Quin és l’horari de la biblioteca?, Com puc contactar amb la biblioteca?, Cal tenir el carnet d’usuari per accedir a la biblioteca?, etc.