Back to top

Pietro Milici

Pietro Milici
Va ser una experiència que va alterar molts aspectes de la meva vida. Vaig canviar la meva percepció sobre la fotografia, sobre com gràcies a aquesta em vaig acostar a la vida

Però, sobretot, vaig entendre com sóc i allò que vull transmetre al món a través d’aquesta. L’època tan intensa que vaig passar amb el professorat i els companys a la universitat va ser definitivament molt important i em va donar l’estructura i la base per a construir la meva vida com a fotògraf.