Back to top

Comunitat

Amb alumnes procedents de tots els continents, ELISAVA esdevé un lloc apassionant en el qual estudiar, treballar, aprendre i experimentar, també fora de l’horari lectiu

A més a més de les activitats, conferències i exposicions que organitzen tant els nostres estudiants com la pròpia Escola, els alumnes d'ELISAVA compten amb un actiu Grup de Teatre i amb un Cor molt popular, el 4 18. La seva finalitat és fomentar la participació i l’aprenentatge, i enfortir les relacions entre els membres de la Comunitat ELISAVA.

  • Grup de Teatre

    El Grup de Teatre d'ELISAVA representa una obra cada any i està format per professors, alumnes i personal de l'Escola.
  • Cor d'ELISAVA

    El Cor d'ELISAVA, Els 4 18, transmet l'esperit de l'Escola (dinamisme, energia positiva, disciplina, esforç) i ha fet un molt bon paper al programa de TV3 "Oh Happy Day".
  • ELISAVA Delegats

    Els estudiants són una part activa en el sistema d'avaluació i millora de l’Escola a través de l'elecció dels seus representants.