Back to top

Accessibilitat

 

Aquest web s'està construint amb l'ànim de facilitar l'accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que el consulten i del context d'ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

 

Amb aquest objectiu s’han utilitzat els estàndards que estableix el Consorci World Wide Web – W3C, concretament, les pautes d’accessibilitat al contingut web WCAG 1.0.

 

El compromís d'ELISAVA és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat "Doble A" (AA), tal com les legislacions europea i espanyola (llei 34/2002) exigeixen a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, s'intentaran complir els punts de verificació de prioritat 3.