Accesibilitat

Aquest web s'està construint amb l'ànim de facilitar l'accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que el consulten i del context d'ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per a aquest objectiu s’estan utilitzat els estàndards que estableix el Consorci World Wide Web – W3C, concretament les pautes d’accessibilitat al contingut web WCAG 1.0.

El compromís d'ELISAVA és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat "Doble A" (AA), tal i com les legislacions europea i espanyola (llei 34/2002) exigeixen a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.